Kako radimo?

Ventilacija

  • PRIRODNA VENTILACIJA: svježi zrak ulazi u prostor slobodno kroz građevinske otvore na zgradi (vrata, prozori i sl.)
  • PRISILNA VENTILACIJA: ostvaruje se ugradnjom ventilatora i ventilacijskih kanala

Pri izradi ventilacijskih kanala koristimo okrugle spiro kanale, a veće sustave izrađujemo od kanala pravokutnog presjeka. Materijal u oba slučaja je pocinčani čelični lim. Pored ventilatora i ventilacijskih kanala, kao sastavni dijelove ventilacijskog sustava imamo elemente za distribuciju zraka (rešetke, distributeri), žaluzine i regulacijske i protupožarne zaklopke, filtere, prigušivače zvuka, itd.

Prilikom ventilacije, posebno prisilne, može doći do većih gubitaka toplinske energije izbacivanjem zagrijanog zraka izvan objekta zimi, ili klimatiziranog zraka ljeti. Da bi se izbjegli ovi gubici, a time i troškovi grijanja i klimatizacije, u sustav ventilacije ugrađuje se REKUPERATORI zraka. Pomoću rekuperatora koji je ujedno i ventilacijski sustav, svježi zrak koji se dobavlja u prostor priprema se pomoću otpadnog zraka iz prostora. Na taj način energija otpadnog zraka se preko izmjenjivača prenosi na svježi zrak prije nego se ubaci u prostor. Na taj način se može dobiti iskoristivost i preko 90%.

Drugi način za smanjivanje gubitaka pri klimatizaciji je da se pomoću ZRAČNE ZAVJESE spriječi prolaz klimatiziranog zraka kroz vrata ili prozore koji se često otvaraju ili moraju biti otvoreni prema vani. Zrak u zračnim zavjesama može biti optočni ili se može hladiti ili grijati. Pomoću zračne zavjese se brani ulaz različitim insektima u prostore gdje vladaju posebni sanitarni i higijenski uvjeti (mesnice, prodavaonice s hranom te prehrambeni proizvodni pogoni).